Túi zipper, túi nhựa

Màng CO PE, PVC, POF, BOPP

Hình ảnh nhà máy