Túi zipper, túi nhựa

Màng CO PE, PVC, POF, BOPP

thông tin liên hệ
Ms. Tuyền
Kinh Doanh - 0898527957

TÚI NILON PE, HDPE,PP....

Túi zipper
Túi zipper
Túi zipper
Túi zipper
Túi OPP
Túi OPP
Túi OPP
Túi OPP
Túi PP
Túi PP
Túi PE
Túi PE

MÀNG CO PE, PVC, POF, BOPP

Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co POF