Túi zipper, túi nhựa

Màng CO PE, PVC, POF, BOPP

thông tin liên hệ
Ms. Phương Anh
Kinh Doanh
01228 884 039 - 0988 076 295

TÚI NILON PE, HDPE,PP....

Túi zipper
Túi zipper
Túi zipper
Túi zipper
Túi OPP
Túi OPP
Túi OPP
Túi OPP
Túi PP
Túi PP
Túi PE
Túi PE

MÀNG CO PE, PVC, POF, BOPP

Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co POF