Túi zipper, túi nhựa

Màng CO PE, PVC, POF, BOPP

thông tin liên hệ
Ms. Tuyền
Kinh Doanh - 0898527957

Chia sẻ lên:
Màng Co PE

Màng Co PE

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE